Grad Šabac

Grad Šabac je grad u Mačvanskom okrugu na zapadu Srbije. Po podacima iz 2004. grad zauzima površinu od 795 km² (od čega na poljoprivrednu površinu otpada 60653 ha, a na šumsku 10037 ha). Središte grada kao i okruga je gradsko naselje Šabac. Gradu Šapcu pripada 52 naselja. Po podacima iz 2011. godine u gradu Šapcu je živelo 115884 stanovnika. Po podacima iz 2012. prirodni priraštaj je iznosio -5,6‰, a broj zaposlenih u gradu iznosi 27932 ljudi. U gradu se nalazi 60 osnovnih i 8 srednjih škola.