Impresum

Naziv Medija: Vidik sa Cera 

 

Poslovno ime: Privredno društvo Vidik sa Cera doo, Loznica

 

Kneza Miloša,

 15300 Loznica, Srbija

 

Glavna urednica: 

Tatjana Međedović

 

Telefon:

+381695165800

 

e-mail:

vidiksacera@gmail.com

 

Izvršavanje obaveza koje Vidik sa Cera d.o.o. ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnom informisanju i medijima i podzakonskim akatima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

 

Registracioni broj medija Vidik sa Cera IN001022