Opština Ljubovija

Opština Ljubovija je opština u zapadnoj Srbiji, koja obuhvata kraj Azbukovicu i ima površinu od 356 km2. Prema popisu iz 2011. opština Ljubovija ima 14.469 stanovnika, a 1961. godine imala je 25.000 žitelja. Znatan deo odselio se u Mačvu, ali i u Srem, područje Valjeva, Novog Sada, Beograda i drugih gradova. Najveće mesto je Ljubovija koje je njeno središte, sa oko 5.000 stanovnika, a postoji još 26 uglavnom manjih sela od kojih su najveća Crnča i Vrhpolje.