22.03.2022

Vladan Krasavac: Borimo se za veća ulaganja u ruralne sredine

Upravni okruzi nisu oblik lokalne samouprave niti deo teritorijalne organizacije Republike Srbije, već način obavljanja državne uprave. Prema Zakonu o državnoj upravi je određeno da se upravni okrug obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. Koja je uloga i zaduženje upravnog okruga, konkretno Mačvanskog, pojasnio nam je načelnik Vladan Krasavac.

 

 

Kako funkcioniše Mačvanski okrug?

- Mačvanski upravni okrug MUO je teritorijalna jedinica u geografskoj podeli republike Srbije i jedan je od 29 Upravnih okruga. To je srednji nivo vlasti i odlučivanja i predstavlja sponu između Vlade Republike Srbije i njenih ministarstava sa lokalnim samoupravama Okruga, gradovima i opštinama. Mačvanski upravni okrug ima osam lokalnih samouprava i to dva grada, Šabac i Loznicu, i šest opština, Ljubovija, Mali Zvornik, Krupanj, Koceljeva, Vladimirci i Bogatić, a sediste Okruga je grad Šabac - objašnjava načelnik Krasavac.

Koliko je razvijena privreda u Mačanskom okguru i čemu je posvećena posebna pažnja u proteklom periodu?

- MUO je jedini okrug u kojem gotovo pola stanovništava živi na selu, što i govori koja je najvažnija privredna grana. Mačva, Pocerina, Posavotamnava i Podrinje predstavljaju značajne poljoprivredne površine u kojima je razvijeno ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo i stočarstvo. U proteklom periodu posebna pažnja je posvećena dovođenju stranih investitora da bi se nadomestila praznina posle neuspešnih privatizacija, zatvaranja velikih fabrika i promene privrednih sistema i ambijenta. Na MUO je došlo više stranih i domaćih investitora koji su upotpunili privrednu sliku okruga. Pomenuo bih neke, kao što su „Yazakii“, „Mint“, „Pasubio“, „Mondi“ i druge. U Šapcu su Mint, Adijent, u Loznici, „Rauh“, „Carina moda“, u Koceljevi „Progeti“, u Vladimircima „DZinsi“ i mnogi drugi na svim našim lokalnim samoupravama. Otuda velika zahvalnost Vladi Republike Srbije koja je uspela da privuče veći broj investitora u naš Okrug i popravi privredno stanje ali i smanji broj nezaposlenih lica.

Kakva je saradnja, odnosno u kom domenu, sa višim, a kakva sa lokalnim samoupravama?

- Kao srednji nivo vlasti, naš Okrug funkcioniše odlično i sa Ministarstvima, a naročito sa nasim lokalnim samoupravama na čemu posebno insistiram kao načelnik Okruga. Pokušavamo da što više ministara dovedemo u naše opštine i gradove, naravno, kada se za to ukaže potreba. Partnerstvo sa državom predstavlja osnovni stub u tim kvalitetnim odnosima. Saradnja sa lokalnim samoupravama je na najvišem mogućem nivou jer mi smo najbliže komsije koje su upućeni jedni na druge i koji direkno i indirektno utiču na aspekte društvenog zžvota. Saradnja se ogleda kroz svakodnevne kontakte po svim pitanjima ali i kroz funkcionisanje kroz instituciju Saveta Okruga kada obradjujemo najznačajnije teme.

 

 

Kako funkcionišu lokalne samouprave?

- Lokalne samouprave, gradovi ili opštine, funkcionišu takođe, kao teritorijalne jedinice Republike Srbije u okviru Upravnih okruga, kao najniži oblik vlasti. Imaju svoje gradonačelnike i predsednike opština, Skupštinu i druge organe koji predstavljaju izvršnu vlast na mikro prostoru. Imaju svoje budžete kojima kreiraju lokalni privredni i društveni ambijent.

Koliko se ulaže u seoske sredine?

- Iako spadamo u poljoprivredne sredine u kojima je ruralni ambijent dominantan, lično mislim, da je ulaganje u seoske sredine nedovoljno i da se i sa lokalnog, ali i sa državnog nivoa mora učiniti više po tom pitanju. Treba napraviti razliku između velikih poljoprivrednih proizvođača, koji imaju veliku pomoć od države, i običnog seoskog stanovništva, koje ima mini prizvodnju,egzistencijalnog karaktera.Ta kategorija nam je ugrožena i njome se treba baviti jer predstavlja fundament, bazu, naših sela.

Koliko Vi kao načelnik Mačvanskog okruga možete da posredujete oko novih investicija i dovođenja inostranih investitora?

- U trenutnoj raspodeli funkcija, odlučivanja i odgovornosti, Načelnici okruga nemaju preveliku ulogu u tome jer je dovođenje investitora centralizovano, odnosno, ide sa vrha države direktno u lokalne samouprave. Uloga Načelnika Okruga je da isprati sve te aktivnosti i da eventualno svoje sugestije na iste.

 

 

Šta Vi i vaši saradnici možete da uradite kako bi mačvanski okrug bio još bolje mesto za život i investiranje?

- MUO u partnerstvu sa državom, ali i samom svojom aktivnošću može i mora svakodnevnim radom da popravlja privredni, društveni i životni ambijent stanovnika.

 

 

Lj.Marković

foto: internet stranica MUO