Импресум

Назив Медија: Видик са Цера 

 

Пословно име: Привредно друштво Видик са Цера доо, Лозница

 

Кнеза Милоша,

 15300 Лозница, Србија

 

Главна уредница: 

Татјана Међедовић

 

Телефон:

+381695165800

 

е-маил:

vidiksacera@gmail.com

 

Извршавање обавеза које Видик са Цера д.о.о. има по одредбама Закона о електронским медијима и Закона о јавном информисању и медијима и подзаконским акатима донетим у складу са Законом о електронским медијима, контролише Регулаторно тело за електронске медије.

 

Регистрациони број медија Видик са Цера IN001022